Nieuwe klant Login

Klachten en Retourneren

Kwaliteit staat hoog in het vaandel bij Wijn van Cairanne. Heeft u onverhoopt toch klachten of wilt u uw bestelling retourneren? Meld dat dan altijd aan via email (info@wijnvancairanne.nl) of telefonisch via +31 (0)6 31013292.

Klachtenregeling

Klachtenregeling
  1. Wijn van Cairanne beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Wijn van Cairanne, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij Wijn van Cairanne ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Wijn van Cairanne binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  5. Bij klachten dient u zich als consument allereerst te wenden tot Wijn van Cairanne. Wijn van Cairanne is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient u als consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. U kunt controleren of Wijn van Cairanne een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
  6. Een klacht schort de verplichtingen van Wijn van Cairanne niet op, tenzij Wijn van Cairanne schriftelijk anders aangeeft.
  7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Wijn van Cairanne, zal Wijn van Cairanne naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Retourneren

De kwaliteitsgarantie van Wijn van Cairanne
Wijn van Cairanne levert u uitsluitend kwalitatief hoogwaardige wijnen. Wijn is echter gemaakt van levende druiven. In uitzonderlijke gevallen kan het daardoor voorkomen dat de wijn niet aan de veronderstelde kwaliteit voldoet (b.v. kurk). Bij reclamaties verzoeken wij u om contact met ons op te nemen via email of telefonisch. Samen komen we tot een passende oplossing. Wij staan in voor de kwaliteit van onze producten. 
 
Retourneren zonder opgaaf van reden
Bent u niet tevreden over de producten van Wijn van Cairanne, om welke reden dan ook? Dan kunt u uw aankoop binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgave van redenen ongedaan maken door ons hiervan op de hoogte te brengen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen dient u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte te stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons bij iedere levering meegezonden modelformulier voor herroeping. U bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 
Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat betekent dat alleen volle wijnflessen retour genomen worden.

Modelformulier voor herroeping
Bij uw levering ontvangt u informatie hoe te handelen bij klachten en/of retourneren van uw bestelling. U kunt dit formulier, na volledige invulling, per email aan ons toesturen. Herroept u uw overeenkomst per email, vermeld dan aub altijd uw naam, adres en ordernummer.

Klachten over de levering
Voor het bezorgen van uw bestelling maken wij gebruik van de service van PostNL. U ontvangt uw bestelling in een stevige verpakking. Hebben uw flessen door het transport of de verpakking onverhoopt toch breukschade opgelopen? Laat ons dat dan binnen 24 uur via email of telefonisch weten.

Wijn van Cairanne
Molenstraat 14
6333 BB Schimmert
info@wijnvancairanne.nl
+31 (0)6 31013292